JooMix.org

Kalitemiz, Kontrol ve Güvence altında

 

Türkiye’de birçok bağlamda ilkleri başlatan Doyum94 ailesi, kalite anlamında uluslararası arenada kabul görmüş üretim teknolojilerini de sektörüyle bütünleştirmeyi başarmış yegâne firmalardandır.

Bu bağlamda Doyum94, kalite güvencesi ve farklı kontrol sistemleri kullanarak, tedarik-üretim-dağıtım zincirindeki tüm halkalarını ayrı ayrı denetler. Kontroller sonucunda yetersiz kalite veyahut standart dışı bir durum olduğunda ise ürünlere anında müdahale edilir.

 

Temel kalite ilkelerimiz:

  • Kaizen Felsefesi
  • 5S
  • 6 Sigma
  • Yalın Üretim

 

Temel kalite adımlarımız:

  • Müşteri Odaklılık: Doyum94’de performans ölçümü müşteri ile başlamaktadır. İyileştirmeler müşteri ihtiyaçlarını karşılayıp, müşteri tatmini sağlamak için yapılır.
  • Verilere dayalı yönetim: Gerçekten ihtiyaç duyulan veriler kullanılarak bu verilerden en fazla yararı sağlayacak şekilde yararlanılır.
  • Proses odağı: Doyum94’de her türlü iyileştirmede başarının odağı süreçlerden geçer ilkesi benimsenmiştir.
  • Proaktif yönetim: Proaktif, olayların gelecek düşünülerek yapılması anlamındadır. Yapılan işlerin daha iyi olması için sorgulanması, hedeflerin sık sık gözden geçirilmesi ve sorunların çözümüne odaklanılması proaktif yöntemin gereğidir. Doyum94 proaktif yönetim biçimini sağlayacak araç, yöntem ve uygulamaları içerir.
  • Sınırsız işbirliği: Doyum94 Şirket deki çalışanların, tedarikçilerin, müşterilerin, yöneticilerin hedeflere ulaşılması için işbirliğinde olması gerektiğine inanır.
  • Yukarıdan aşağıya eğitim: Doyum94 Kalite iyileştirme çalışmalarında en üst düzey yöneticiden en alt düzey işçiye kadar şirketteki tüm paydaşların eğitilmesi gerekliliğini savunur.

İkitelli OSB. Mah. Mutfakçılar San. Sit. M7 Blok No:17-19-21-23 Başakşehir İstanbul
Tel: 0212 418 74 74
Fax: 0212 616 03 94